چطور يك دختر را عاشق خود كنيم. اين قسمت: حدود نايس بودن

از خيلي وقت پيش دارم كم كم عربده مي زنم كه عزيز دلم رحم كن بذار بهت فك كنه، نمي فهمين كه، هي مي رين نايس بازي در ميارين با خودتونم فك مي كنين طرف الان مي گه اوهههه چه پسر با محبتي، تو دنيا ديگه مثه اون نيس يا وقتي با كيس ديگه مواجه شه مي گه نه اون براي من اين كار رو مي كرد اين نمي كنه و با ياد خاطرات خوب شما ميره فضا؟؟؟نه عااامو! خوابشو ببيني از اين خبرا نيس، ببينين حتي اصغر كرگدنم مي دونه كه دخترا عاشق قدرت مي شن تو مردا همونطور كه پسرا اول از قيافه دخترا خوششون مياد، تو بگو يه دختر زشت سيبيبلو كه پشت سيبيلاش عرق كرده عاشق شما بشه و هي براتون پخت و پز كنه و بياره براتون و هي ماچتون كنه شما مي گين آخي چه مهربون و باهاش ازدواج مي كنين؟؟؟نع!! اينجام همينه، لطفا زرتي نايس نشين و هديه هاي بزرگ ندين، پسره دو روز نگذشته مي ره واسه دختره اشعار بيدل مي خونه و هديه هاي آنچناني مي ده.ببين مشتي اون آبجي خانوم حسين فهميده كه نيس، قشنگ يابو برش مي داره كه ببين من چقد خوبم كه هيچي نشده اين افتاده به پاي من! بعدم ديگه وجود شما براش ملموس نمي شه كه بخواد دوستون داشته باشه، اصلا نمي بينتتون، مي دونين پسراي د ي و ث چرا براي دخترا جذابن؟چون از اول به پاشون نميفتن و دختر مجبوره يكم زور بزنه تا دل طرف رو بدست بياره، براي اين هم بايد به پسره فكر كنه كه كي هست و چي هست و چي خوشحالش مي كنه، فكر كردن همان و عاشق شدن همان.اين حرفم به اين معني نيس كه نايس نباشيد، چرا حتما باشيد اما از حد به در نبريد.هرچيزي يه قاعده و حدي داره كه حالا راجب حد و حدود هم مي گم كه مثلا چي كار كنيد و كي چي كادو بديد و چقد جلو بريد و اين حرفا و چطور قوي به چشم بيايد اما لطفا يه ذره باهوش باشيد، حس طرف مقابل رو درك كنيد و به اندازه همون حركت بزنيد.اگر طرف عاشق شما شده باشه مي تونيد دنيا رو هم به پاش بريزيد، عاشق تر مي شه اما اگر قبل از اثبات خودتون و فكر كردن دختر به خودتون حركت بزنيد تبريك مي گم! با دستاي خودتون friendzone و در بهترين حالت يك هميشه شوهر مي شيد.

به جاي خفه كردن طرف با هديه رفتار درست رو ياد بگيريد و ياد بگيريد چطور جنتلمن وار قوي باشيد.

/ 0 نظر / 38 بازدید